vrijdag 26 oktober 2007

Wij, mensen

Op maandag 22 oktober figureerden Mannetje van Oranje en ik in De Volkskrant in de rubriek Vrijplaats - Vrouwkje schrijft.

Dood vogeltje

  De mensen noemen een parkiet naar mij.
  Omdat de vogel zielig is, krijgt zij een
vriendje met de naam van mijn geliefde.
  Soms sturen ze een foto waarop twee blau-
we vogeltjes samen op een takje zitten, de een
haar kopje naar links, de ander zijn kop naar
rechts.
  Een andere keer zitten Vrouwkje en Frankje
decoratief symmetrisch op twee stokjes en kij-
ken elk met één oog in de lens
  Op een dag komt Vrouwkje te overlijden.
  Dan krijg ik bericht, want verder is er geen
familie.
  Zeggen de mensen.
  Wie zegt me dat zij kinderloos is, dat zij een
zij is, dat hij niet eigenlijk doodgeknuffeld is.
  Wie weet of het Frankje I kan schelen of
Vrouwkje II haar entree komt maken in blauw
of wit.

Vrouwkje Tuinman

Wie wil weten hoe de vork precies aan de steel zit, kan hier klikken.

TINE ZIET (196): Kerstgevoel

Hoewel het paard van Sinterklaas nog maar vers uit Belgenland verdwenen is, waaien de wapperende kerstmannetjes alweer olijk aan de ramen. ...